หนังสือที่ผมกำลังอ่าน – มกราคม 2562

  1. “Home” โดย Leila S. Chudori (แปลจากบาฮาซาอินโดนีเซียเป็นอังกฤษโดย John H. Mcglynn) นวนิยายที่เกี่ยวกับชีวิตผู้ลี้ภัยการเมืองอินโดนีเซียที่ใช้ชีวิตอยู่ในปารีสหลังการกวาดล้างทางการเมืองในอินโดนีเซียช่วงทศวรรษ 1960
  2. “A Short History of Indonesia: The Unlikely Nation” โดย Colin Brown
  3. “Identity: Contemporary Identity Politics and the Struggle for Recognition” เล่มใหม่ของ Francis Fukuyama (อ่าน excerpt เกี่ยวกับการเมืองไทยที่นี่)
  4. “A Life Beyond Boundaries: A Memoir” อัตชีวประวัติของ Benedict Anderson
  5. “Thailand Unhinged: The Death of Thai-Style Democracy” โดย Federico Ferrara
  6. “Capital: Vol I” เพราะว่าถึงเวลาต้องศึกษาอย่างจริงจัง ตั้งใจว่าจะอ่านตั้งแต่เรียนปีหนึ่งสมัยปริญญาตรีที่มธ. แต่ผลัดวันประกันพรุ่งจนถึงทุกวันนี้

สองเล่มแรกนี้อ่านเนื่องจากกำลังศึกษาปัญหาความเหลื่อมล้ำและการเมือง โดยเฉพาะเรื่องชนชั้น และเรื่องการปฏิรูปนโยบายอุดหนุนพลังงานและนโยบายสวัสดิการ เล่มแรกทำให้คิดถึงชีวิตผู้ลี้ภัยการเมืองไทยในยุคปัจจุบันมาก

อ่านเล่มไหนเสร็จ ว่างๆ จะลองเขียนรีวิวส่งให้อ่านกันนะครับ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s