เสวนาออนไลน์ “หลากชีวิต หลายผลกระทบ : โลกของ top 1%

พฤษภาคม 2563, Centre for Research on Inequality and Social Policy (CRISP), คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.

บทความสรุปงานเสวนา

 

 

 

หรือว่าจริง ๆ แล้ว เศรษฐศาสตร์เป็นสังคมศาสตร์

กุมภาพันธ์ 2563, “เศรษฐสาร” คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.